Contact

InterHeat Inc.

Room 1909, Pantheon Bldg., 9-7, Hwangsaeul-ro 200beon-gil, Bundang-gu, Seongnam, Gyeonggido, 13595 KOREA
TEL. +82-70-7500-1201, FAX. +82-70-7500-1204, interheat@interheat.com


InterHeat China Inc.

98 Xinghua Road, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, 213200 CHINA
TEL. +86-519-8252-7277, FAX. +86-519-8252-7299, china@interheat.com